2009 IEEE Multi-conference on Systems and Control

 

International Symposium on Intelligent Control (ISIC'09)
International Program CommitteeChair:
      Hua Wang, Boston University, USA
  
Vice Chair:
      Kazuo Tanaka, Univ. of Electro-Communications, Japan
  
Sean Andersson, USA Hiroshi Ohtake, Japan
Sabri Arik, Turkey Ivan Petrovic, Croatia
Thomas Bak, Denmark Marios Polycarpou, Cyprus
Peter Baranyi, Hungry Danil Prokhorov, USA
Calin Belta, USA Ruiyun Qi, China
Stjepan Bogdan, Croatia Antonio Sala, Spain
Huajing Fang, China Edgar Sanchez, Mexico
Shehu Farinwata, Nigeria Clarence de Silva, Canada
Dimitar Filev, USA Alexander Smirnov, Russia
Thierry Guerra, France Shun-Feng Su, Taiwan
Jie Huang, China Jing Sun, USA
Sang-Hee Kim, Korea Xiaobo Tan, USA
Zdenko Kovacic, Croatia Tadanari Taniguchi, Japan
Hak-Keung Lam, UK Stanislav Vassilyev, Russia
Reza Langari, USA Zoran Vukic, Croatia
Hanxiong Li, China Sheng-Guo Wang, USA
Keyong Li, USA Wen-June Wang, Taiwan
Shaoyuan Li, China Xiaofan Wang, China
Kuang-Yow Lian, Taiwan Yan-Wu Wang, China
Hai Lin, Singapore Keigo Watanabe, Japan
Zongli Lin, USA Yugeng Xi, China
Ji-Chang Lo, Taiwan Guanghong Yang, China
Sonia Martinez, USA Hao Ying, USA
Kazushi Nakano, Japan Jun Yoneyama, Japan
Toru Namerikawa, Japan Jun Zhao, China